Obtížnost trasy

  • 1: Maximální převýšení 800 metrů, časová délka maximálně 4 hodiny, terén bez větších nároků na fyzickou a technickou zdatnost, bezproblémová orientace.
  • 2: Maximální převýšení 1200 metrů, časová délka maximálně 6 hodin, nejsou vyloučeny kratší úseky se zvýšenou technickou náročností či místa vyžadující dobrou orientaci v terénu.
  • 3: Maximální převýšení 1600 metrů, časová délka maximálně 8 hodin, častější úseky se zvýšenou technickou náročností či orientačně obtížnější místa.
  • 4: Převýšení nad 1600m nebo časová délka trasy nad 8 hodin, podstatná část trasy se zvýšenou technickou náročností nebo orientačně složitější.