Trasy

Trasy dle oblastí | Seznam tras


K představeným trasám | K alpským oblastem | K exportu tras

K představeným trasám:
 • Trasy jsou vesměs plánované jako jednodenní a pro roční období bez sněhové pokrývky.
 • Obtížnost je zařazena do čtyřstupňové škály (1 – nejsnazší, 4 – nejobtížnější), přičemž kritériem je kombinace vzdálenosti, převýšení a technické náročnosti.
 • Výchozí bod je dostupný autem či veřejnou dopravou. Návrat je směřován do stejného místa, ať už okruhem, vedením trasy tam a zpět stejnou cestou, nebo s přiblížením veřejnou dopravou.
 • Časový údaj k trase vychází z měření autorů a může se lišit od údajů na rozcestnících v terénu.
 • Údaje o vzdálenosti a převýšení trasy jsou autory změřeny pomocí navigace GPS s výškoměrem.
 • Trasy lze exportovat ve formátu gpx. Snahou autorů ale je poskytnout užitečné informace i tomu, kdo se nespoléhá na navigaci GPS.

K alpským oblastem:
 • Pro Východní Alpy vychází přehled z tradičních německých pramenů (Moriggl-Einteilung, 1928), dělících území na 75 oblastí. Pro Západní Alpy je zdrojem SOIUSA (2005) se 14 základními oblastmi.
 • Názvosloví bylo ponecháno v německém jazyce pro všechny alpské země.

K exportu tras
 • Ručně zaznamenané body v trase jsou znázorněné symbolem a obsahují souřadnice zajímavých či orientačně důležitých míst.
 • K symbolu je doplněn popis sestávající z jednoho písmena a maximálně čtyřciferného čísla udávajícího nadmořskou výšku daného místa v metrech.
 • Použitá písmena v popisu mají následující význam: P – výchozí bod trasy, A – salaš, H – horská chata, X – rozcestí, T – vrchol, S – sedlo, W – pitná voda, L – jezero, C - jeskyně, B – jiné pozoruhodné místo.